nr ref. 1188

Bronisław Chromy (1925 - 2017)

Sowa, początek lat. 60. XX w.

Rzeźba; stop cynku, kamień rzeczny
17.00 cm

Cena: 800 zł

Praca sprzedana

OPIS

W 1961 w okolicach Wawelu, przy okazji pierwszej wystawy rzeźb na Plantach, stanęły dwie kamienne sowy autorstwa Bronisława Chromego - matka i dziecko (mniejsza z nich została skradziona). Rzeźbiarz wykonał także projekt w mniejszej skali, wykorzystując srebrny stop metaliczny oraz dwa rzeczne otoczaki.

OPIS

W 1961 w okolicach Wawelu, przy okazji pierwszej wystawy rzeźb na Plantach, stanęły dwie kamienne sowy autorstwa Bronisława Chromego - matka i dziecko (mniejsza z nich została skradziona). Rzeźbiarz wykonał także projekt w mniejszej skali, wykorzystując srebrny stop metaliczny oraz dwa rzeczne otoczaki.

Bronisław Chromy (1925 - 2017) - Polski artysta rzeźbiarz, medalier, malarz, rysownik, profesor Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie.
PRZEJDŹ DO KARTY ARTYSTY