nr ref. 2454

Pucharek masoński, XIX w.

Szkło szlifowane i grawerowane
14.00 cm

Cena: 1350 zł

OPIS

Na czaszy symbole masońskie (młotek, kielnie, kątownica i cyrkiel), scena symboliczna, znak berlińskiej loży De l’Amitie’ aux trois Colombes (czynnej od 1760) oraz dedykacja: Dem gel. Br[uder] / Edm. Ludwig / 25 October / 1883-1908.

PROWENIENCJA
Kielich ze spuścizny po Jerzym Pomianowskim (1921-2016) - pisarzu, eseiście, długoletnim działaczu emigracyjnym, współpracowniku paryskiej „Kultury", wybitnym znawcy współczesnej Rosji i krajów Europy Wschodniej, tłumaczu „Archipelagu GUŁ-ag" Aleksandra Sołżenicyna, książek Michała Bułhakowa, Antona Czechowa, Lwa Tołstoja czy Anny Achmatowej.
OPIS

Na czaszy symbole masońskie (młotek, kielnie, kątownica i cyrkiel), scena symboliczna, znak berlińskiej loży De l’Amitie’ aux trois Colombes (czynnej od 1760) oraz dedykacja: Dem gel. Br[uder] / Edm. Ludwig / 25 October / 1883-1908.

PROWENIENCJA
Kielich ze spuścizny po Jerzym Pomianowskim (1921-2016) - pisarzu, eseiście, długoletnim działaczu emigracyjnym, współpracowniku paryskiej „Kultury", wybitnym znawcy współczesnej Rosji i krajów Europy Wschodniej, tłumaczu „Archipelagu GUŁ-ag" Aleksandra Sołżenicyna, książek Michała Bułhakowa, Antona Czechowa, Lwa Tołstoja czy Anny Achmatowej.