Napoleon Orda (1807-1883)
Rysownik, malarz, pianista, kompozytor, działacz emigracyjny; jeden z ważniejszych twórców II połowy XIX w.
Poleć znajomym
Życiorys
Rysownik, malarz, pianista, kompozytor, działacz emigracyjny; jeden z ważniejszych twórców 2. połowy XIX w.; studiował matematykę na uniwersytecie w Wilnie, ale studiów nie ukończył z powodu aresztowania za działalność w nielegalnej organizacji studenckiej; po powstaniu listopadowym 1831 przebywał m.in. we Włoszech, w Szwajcarii i Anglii; w 1833 zamieszkał w Paryżu, gdzie uczył się malarstwa i przyjaźnił z F. Chopinem, z którym koncertował w salonach Wielkiej Emigracji; w 1856 powrócił do Polski; realizował pejzaże oraz widoki architektoniczne (Album widoków Polski, 1873-83).

W twórczości zwracał uwagę głównie na problem dokładnego odwzorowania przedstawianego widoku, dzięki czemu znaczna część jego prac ma wartość dokumentacyjną.